Gezonde school

Het team van De Regenboog bevindt zich in het proces van Gezonde School en wordt hierbij begeleid door GGD Haaglanden. De Gezonde Schoolaanpak is een praktische aanpak om het team te ondersteunen bij het structureel werken aan gezondheid op school. De aanpak gaat uit van wat er al gedaan wordt, bouwt hier op voort en sluit aan bij de wensen en behoeften die er zijn.

De Gezonde School-aanpak bestaat uit vier Gezonde School-pijlers:

  • Signaleren en doorverwijzen;
  • Educatief aanbod (lesprogramma’s);
  • Omgeving (schoolpersoneel, ouders, schoolplein);
  • Schoolbeleid.

Het team geeft op dit moment prioriteit aan twee gezondheidsthema’s om activiteiten voor uit te voeren. Deze betreffen de thema’s 'Welbevinden en sociale veiligheid' en ‘Voeding’. 

 

In 2016 -2017 hebben wij  voor het thema ‘Welbevinden' een Vignet Gezonde School en Themacertificaat gekregen. Het verkrijgen van dit vignet en het themacertificaat geeft aan dat het team de kennis en kunde in huis heeft om het welbevinden en de sociale veiligheid binnen de school goed vorm te kunnen geven.

 

Welbevinden

Op De Regenboog werken wij vanuit de principes van de Kanjertraining. De Kanjertraining is een methode om een duidelijk en positief sociaal-emotioneel klimaat te stimuleren en dus ook pestgedrag te voorkomen. Het is een preventieve methode, gericht op het ontwikkelen van de sociale vaardigheden van de kinderen. Binnen deze aanpak leren kinderen positief over zichzelf en anderen te denken en hiernaar te handelen. Het stimuleert hun zelfvertrouwen en  gevoel voor goed burgerschap.

 

Voeding

Op  De Regenboog stimuleren wij  de ouders om de kinderen een gezonde pauzehap mee te geven!  

Op dinsdag en donderdag nemen de kinderen groente, fruit of een gezonde boterham mee.

Daarnaast trakteren de kinderen op school steeds vaker een gezonde traktatie uit aan hun klasgenoten en/of het team. Voorbeelden hiervan zijn fruitspiesjes, bananen in de vorm van een dolfijn  of een heerlijke fruitsalade voor de leerkracht. Maar ook een leuke versierde pen of een mooie bloem kan een ‘gezonde’ traktatie zijn!

 

Sport en bewegen

Op De Regenboog wordt er op verschillende manieren aandacht besteed aan bewegen.
De kinderen krijgen twee keer per week gymles van een vakleerkracht, meester Joren.

 

Daarnaast hebben wij een buurtsportcoach. Haar naam is Joëlle. Zij verzorgt sportactiviteiten buiten schooltijden om.